logo NVD

Nieuwe richtlijn voor het uitwisselen van patiëntgegevens

Welke patiëntgegevens wisselen een arts en paramedicus met elkaar uit en op welk moment? Dit staat nu beschreven in de nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus). Deze richtlijn is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast.

 

De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en meerdere beroepsverenigingen waaronder de NVD.