logo NVD

Zorg van de Toekomst is al begonnen

Vorige week waren we aanwezig bij de bespreking van het VWS-discussiestuk ‘Zorg voor de toekomst’ waar de contouren voor toekomstig beleid werden geschetst. Deze week stonden het Notaoverleg Preventie en het coronadebat op de planning. Ook worden er veel nieuwe rapporten over leefstijl gepubliceerd omdat het een politiek onderwerp geworden is. Kortom: veel aandacht voor de zorg en de vraag hoe we deze ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren.

De huidige coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten. Het laat onder andere zien dat de zorg vraagt om andere accenten. Wat ons betreft is dat een herwaardering van adequate voedingszorg & diëtetiek in ons zorgstelsel én in de samenleving als belangrijke factor bij het verminderen van (zware) zorg. Dat was déze en ook vorige week onze boodschap in de richting van politici en ambtenaren. Want de zorg van de toekomst kan nu al beginnen. Als we dat allemaal willen.

We nemen je mee naar april 2020. Alle paramedische beroepsorganisaties en dus ook de NVD kwamen voor het eerst bij elkaar om na te denken over en vorm te geven aan Covid-herstelzorg. Ook universitaire centra, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit en VWS sloten aan. In hoog tempo kwam de zorg tot stand met als doel om mensen sneller te laten herstellen en opnieuw opschalen van zorg te voorkomen. Dit illustreert dat zorgvernieuwing niet altijd een langdurig proces hoeft te zijn.

Dat geldt ook op het gebied van preventie en substitutie van zorg, speerpunten van de NVD. En beide zijn dichterbij dan we denken. Zo zijn er bijvoorbeeld een groot aantal up-to-date (internationaal) wetenschappelijk gevalideerde diëtistische voedingsrichtlijnen die de bestaande medische richtlijnen en zorgpaden aanvullen en ondersteunen, juist vanuit de gedachte van preventie en substitutie van zorg. In de praktijk worden deze voedingsrichtlijnen echter nog veel te weinig toegepast ondanks overtuigend wetenschappelijk bewijs. Dit moet meer in de mindset van huisartsen én specialisten komen.

Als NVD zijn wij zelf al begonnen met het implementeren van preventie én het bijdragen aan substitutie van zorg. We werken toe naar meer structurele samenwerkingen met verschillende organisaties met als doel:

  • om de patiënt centraal te stellen
  • de juiste zorg op de juiste plaats (en het juiste moment!) te kunnen leveren
  • en daarmee de zorg ook betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.

Wat zou het mooi zijn als de overheid en alle zorgpartijen hier op zouden kunnen sturen door te bij te dragen of ondersteuning te bieden bij het implementeren van adequate en kwalitatieve diëtistische voedingszorg door de zorglijnen heen. Dan maken we meters en bouwen we gezamenlijk verder aan ‘zorg voor de toekomst, zorg van de toekomst’.