logo NVD

NVD geeft input op Dialoognota Ouder Worden 2020 - 2040

Voeding speelt een cruciale rol bij vitaal ouder worden. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft input gegeven op de VWS Dialoognota Ouder Worden in 2020 – 2040.  In onze position paper geven we aan waarom voeding zo belangrijk is.

 

Ook beschrijven we de rol van diëtist, als adviseur, ondersteuner of zorgverlener in deze levensfase en hoe we samenwerking met alle partijen, maar vooral ouderen zelf, willen vormgeven de komende jaren.