logo NVD

Alles begint bij voeding

Op 28 mei hebben wij een brief naar de informateur en onderhandelaars gestuurd. Hierin vragen wij om preventie en substitutie in het zorgstelsel hoog op de agenda te zetten. Wij vinden dat preventie en substitutie van zorg expliciet moet worden meegenomen in het te sluiten regeerakkoord, want de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk.

De diëtetiek kan op alle niveaus meerwaarde bieden - vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat hier oog voor komt bij de bespreking van het thema ‘zorg voor de toekomst’ en dat er in het regeerakkoord zaken worden vastgelegd met betrekking tot de uitvoer van een adequate en effectieve preventieagenda. 

Lees hier onze brief.