logo NVD

Beleid

Praktijk

Als diëtist doe je je werk in de spreekkamer, in overleg met andere professionals, tijdens voorlichtings- en scholingsactiviteiten, bij de ontwikkeling van nieuwe producten en tijdens het doen van onderzoek. De NVD ondersteunt daarbij door randvoorwaarden te creëren, zoals het Beroepsprofiel Diëtist, de Beroepscode Diëtist, toolkits en communicatiematerialen, zich in te zetten voor een adequate vergoeding, partner te zijn bij CAO-onderhandelingen, deel te nemen aan werkgroepen om standaarden en indicatoren te ontwikkelen, en medeoprichter te zijn van het Kwaliteitsregister Paramedici. Allemaal activiteiten die ervoor zorgen dat jij als diëtist je werk zo goed mogelijk kunt doen.


Beleid
Al deze activiteiten passen binnen het beleid van de NVD. Iedere vier jaar schrijven we, samen met de leden en partners, het beleid voor de komende vier jaar. Hiervan leiden we een jaarplan af en doen verslag in het jaarverslag. Op die manier zorgen we ervoor dat jij je vak goed kunt uitoefenen. Maar ook dat je plezier hebt in je werk en trots bent op ons vak.

 

 

December 2018