logo NVD

Inrichting van de vereniging

 

De ALV beslist
De NVD is een beroepsvereniging met ongeveer 2800 leden. Alle leden samen vormen het hoogste orgaan: de Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering, die jaarlijks in november plaatsvindt, beslissen de leden over het beleid van de NVD. Je kunt dan je stem laten horen. Het hoofdbestuur legt dan, samen met de directeur van het bureau, verantwoording af aan de ALV.


Organogram
De vereniging is zo ingericht dat er op verschillende manieren contact is met en tussen de leden. Het is belangrijk om te weten wat jou als lid bezighoudt en wat je verwacht van de vereniging. Daarom zijn leden actief in het hoofdbestuur, commissies, regiobesturen, de redactieraad en in netwerken. Het bureau werkt nauw samen met al die leden om haar doelen te realiseren. 
Onafhankelijke organen van de NVD zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en de Klachtencommissie voor de eerstelijn.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

 

Organogram

 


Statuten en Huishoudelijk Reglement

Voor een goed functioneren van de NVD bevatten de Statuten en het Huishoudelijk Reglement belangrijke spelregels. Het Huishoudelijk Reglement is een uitwerking van de Statuten: het zijn aanvullende regels.


augustus 2016