logo NVD

Classificaties en codelijsten

Met behulp van classificaties en codelijsten kun je de gegevens uit de verschillende stappen van het methodisch handelen gestructureerd en eenduidig vastleggen in je behandeldossier.
Binnen de diëtetiek zijn meerdere classificaties en codelijsten ontwikkeld. Deze kun je hier downloaden.

 

ICF-diëtetiek
Een belangrijke classificatie is de International Classification of Functioning, Disability and Health voor de Diëtetiek, de ICF-diëtetiek. Het is een begrippenkader (een soort woordenboek) waarmee je het functioneren van je patiënt en de eventuele problemen die hij hierin ervaart kunt beschrijven, evenals de factoren die hierop van invloed zijn.

 

Onder functioneren vallen:

  • functies (bijv. BMI, voedingstoestand, bloeddruk) en anatomische eigenschappen (bijv. tailleomvang, lichaamsgewicht),

  • activiteiten (bijv. etiketten lezen en begrijpen, zorgdragen voor inname van voedingsstoffen volgens RGV) en

  •  participatie (bijv. werk, relatie met andere mensen)

Op het functioneren hebben de volgende factoren invloed:

  • externe factoren (bijv. attitude van naaste familieleden, arbeidsomstandigheden) en

  • persoonlijke factoren (bijv. geslacht, leeftijd, persoonlijke effectiviteit, opleidingsniveau, therapietrouw)

Vind je het prettig om nog meer voorbeelden te zien? Ga dan naar methodisch handelen in de praktijk.

Classificatie Medische Termen voor de Diëtetiek

Daarnaast heeft een aandoening/ziekte invloed op het functioneren.Deze kun je terugvinden in de classificatie ‘Medische’ Termen voor de Diëtetiek (CMT-diëtetiek).

Conceptuele model van gezondheid
De wisselwerking tussen functioneren en factoren die hier invloed op hebben (externe en persoonlijke factoren, en aandoening of ziekte) wordt zichtbaar gemaakt in het conceptuele model van gezondheid van de WHO. Hierbij zijn de aandoeningen terug te vinden in de CMT-diëtetiek en de andere aspecten in de ICF-diëtetiek.

Figuur 1

 

Figuur 1: Het ICF-model. De wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en externe en persoonlijke factoren.


Meer informatie

  • Hier kun je een uitgebreidere uitleg lezen over de ICF.

  • Overzicht van meest recente versies van de Classificaties en Codelijsten


September 2017