logo NVD

Visie op differentiatie en specialisatie


In de basis is een opleiding Voeding en Diëtetiek nodig die qua niveau aansluit op wat de markt vraagt. Tegelijkertijd is er behoefte aan verdieping. De in 2014 ontwikkeld visie op differentiatie en specialisatie zal meegroeien met relevante maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften uit het werkveld.

Het doel van specialisatie is dat het leidt tot verhoging van de kwaliteit van zorg. Dat is het uitgangspunt, de paraplu, die erboven hangt. De verwachting is dat specialisatie een bijdrage levert aan:

  • profilering van het vakgebied Voeding en Diëtetiek

  • betere positionering van de diëtist

  • verduidelijking van expertise richting patiënt/cliënt, verwijzer, andere samenwerkingspartners

  • innovatie binnen het vakgebied

  • ruimer beroeps-/carrière perspectief.

Daarnaast sluit het aan bij ontwikkelingen die ook internationaal binnen de diëtetiek plaatsvinden.

Definitie en functies
Specialisatie definiëren we als op een bepaald onderdeel van het vakgebied door nadere opleiding en scholing een bijzondere, de ‘algemene’ vakbekwaamheid duidelijk te boven gaande, deskundigheid. Daarbij maken we onderscheid tussen de diëtisten met een specifieke deskundigheid, verkregen door werkervaring en het volgen van post-HBO scholing, en diëtist-specialist, verkregen door werkervaring en MSc en/of PhD. Daarnaast onderscheiden we de diëtist-onderzoeker die gepromoveerd is.

De hoofdtaken van de diëtist, diëtist-specifieke deskundigheid en diëtist-specialist liggen in de directe patiënten/cliëntenzorg². De diëtist-onderzoeker heeft als hoofdtaak het doen van onderzoek. De diëtist-onderzoeker kan daarnaast een functie van diëtist-specialist hebben.

De verschillende functies zullen in praktijk naast elkaar bestaan, waarbij het merendeel van de diëtisten werkzaam zal zijn in de functie diëtist.

Specialisatie in kolommen
Herkenning en erkenning van specialisatie vraagt om heldere afbakening met duidelijke criteria. Uitgangspunt bij specialisatie is dat er onderscheid moet zijn (in kennis en ervaring) met generalistische zorg. Dit betekent verdergaande opleiding en voldoende werkervaring op het specifieke gebied. Daarbij willen we dat specialisatie bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van ons vak.

Om deze ontwikkelingen te kunnen realiseren en om scholing en werkervaring haalbaar te krijgen kiezen we er voor te werken met een beperkt aantal ‘specialisatie’ kolommen. Er is gekozen voor de volgende indeling in kolommen:

  • Acute en Chronische zorg

  • Kinderen

  • Geriatrie en ouderen

  • Verstandelijk gehandicapten zorg (VG zorg)

  • Public Health


De keuze voor de kolommen is gebaseerd op de verschillen in fysiologische en metabole processen tussen de verschillende groepen, welke daarmee ook een andere deskundigheid vereisen. Public Health is als aparte kolom benoemd omdat dit een relevant werkterrein van de diëtist betreft, die verdieping en innovatie behoeft, maar een geheel andere inhoudelijke invulling kent. Public Health betreft de activiteiten binnen de universele, selectieve en geïndiceerde preventie, denk aan de schooldiëtist en bedrijfsdiëtist.

Binnen een kolom zijn in de toekomst de functies diëtist, diëtist-specifiek deskundig, diëtist-specialist en diëtist-onderzoeker aanwezig. Hiermee kan met elkaar binnen een kolom invulling worden gegeven aan verdere professionalisering, verdieping en innovatie van het vakgebied.

 

Mei 2015