logo NVD

Kwaliteitsregister

 

Het Kwaliteitsregister Paramedici bestaat sinds 1998 en is opgericht door negen paramedische beroepsgroepen. Hierin kunnen o.a. diëtisten zich na de opleiding Voeding & Dietetiek laten registreren en na vijf jaar kwaliteit registeren. Iedere vijf jaar worden de eisen herzien waaraan de herregistratie moet voldoen.

Zichtbare Kwaliteit
Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. Die keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.
Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder diëtisten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer.

Kwaliteitseisen
De afgelopen twee jaar hebben de beroepsverenigingen, die het KP vormen, hard gewerkt aan de nieuwe kwaliteitscriteria 2015-2020. Tot nu toe bevatten de criteria kwantitatieve eisen in de vorm van werkervaring en (geaccrediteerde) punten.

Werkervaring
Minimaal 1600 uur patiënt / cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden.

Deskundigheidsbevordering
160 punten totaal in vijf jaar waarvan:

  • minimaal 40 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholingen

  • minimaal 40 punten zijn behaald uit overige activiteiten Van deze 40 punten zijn 10 punten behaald met de eerste fase van individuele professionele ontwikkeling (IPO) . Zie voor een toelichting hierna

  • minimaal 40 punten zijn behaald uit geaccrediteerde activiteiten.


Nieuw in de set 2015 – 2020 zijn activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van de paramedische beroepsuitoefening en kwalitatief gemeten kunnen worden, het zgn IPO.

Individuele Professionele Ontwikkeling
Eenmaal in de registratieperiode doorlopen van de fase: Reflecteren en analyseren om de eigen professionele ontwikkeling planmatig vorm te geven. Dit levert 10 geaccrediteerde punten op.


IPO maakt gebruik van het CanMED model en dit is vertaald naar de paramedische beroepsuitoefening. Dit model kent één centrale competentie, het paramedisch handelen en zes competentiegebieden die daarmee samenhangen. In de eerste fase van IPO wordt getoetst of de dietist kritisch reflecteert op het diëtistisch handelen en feedback aan anderen vraagt.

 

Mei 2015