logo NVD

Partners en sponsors

Steeds vaker maakt de NVD samenwerkingsafspraken met partners die hetzelfde doel voor ogen hebben als de NVD, maar dit op een andere manier aanpakken. Het Voedingscentrum is daarbij de belangrijkste partner. 

 

Partners

De NVD is lid van het EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) en het ICDA (International Confederation of Dietetic Associations). Door deelname aan besturen en internationale werkgroepen dragen we bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de diƫtist op mondiaal niveau.

Daarnaast is de NVD lid van verschillende platforms, zoals de Nederlandse Diabetes Federatie, de Long Alliantie Nederland, het Platform Vitale Vaten, de Stuurgroep Ondervoeding en het Partnerschap Overgewicht Nederland. Van dit laatste platform is de NVD ook penvoerder. Ook is de NVD partner bij Stichting JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en Stop Kindermarketing Ongezonde Voeding.

 

Sponsors
Mede dankzij de sponsors kunnenextra activiteiten gefinancierd worden. De NVD maakt afspraken over de wijze waarop een sponsorschap wordt ingevuld. 

 

Augustus 2016