logo NVD

Artsenwijzer diëtetiek

Artsenwijzer Diëtetiek – Betrouwbare en toegankelijke informatie over voeding en gezondheid


Goede voedingszorg op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is. De zorg is vergelijkbaar met Zorgmodule Voeding onderverdeeld in vier zorgprofielen: wat kan de patiënt zelf doen, waar kunnen zorgprofessionals op en letten en bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist?


Bovendien is een dieetadvies voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijks leef- en eetpatroon en vraagt om begrip en begeleiding. Met de Artsenwijzer Diëtetiek is voor iedereen zichtbaar wat de diëtist kan en doet.

 

Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, algemeen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten maar is ook bruikbaar voor andere zorgprofessionals met wie de diëtist nauw samenwerkt. Je vindt hier informatie over de bijdrage van de diëtetiek binnen de behandeling van een veelheid aan aandoeningen. De site geeft praktische informatie en verwijst door naar betrouwbare websites.

 

De informatie is gebaseerd op evidence based richtlijnen en geschreven in samenwerking met de specialistische diëtetiek netwerken, praktijkondersteuners en huisartsen.

De Artsenwijzer Diëtetiek is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Actuele wijzigingen zullen regelmatig worden doorgevoerd.

 

september 2017