logo NVD

Dieetbehandelingsrichtlijnen

Dieetbehandelingsrichtlijnen zijn monodisciplinaire diëtetiek richtlijnen ter ondersteuning van het werk van de diëtist. De Richtlijnen beschrijven de standaardprocessen die diëtisten dienen te doorlopen bij iedere dieetbehandeling. De redactie hanteert bij de totstandkoming van Richtlijnen zo veel als mogelijk het principe van het evidence based handelen en sluit aan bij criteria die door het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) zijn ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling zijn specifiek deskundige netwerken betrokken.

De terminologie van deze richtlijnen is conform de ICF-diëtetiek. ICF staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health. Dit is een internationale WHO classificatie, die door veel zorgverleners gebruikt wordt om het functioneren van mensen en factoren die hierop van invloed zijn in kaart te brengen.


Janauri 2017