logo NVD

Dienstenwijzers diëtetiek

Dienstenwijzer diëtetiek langdurige zorg

De Dienstenwijzer diëtetiek langdurige zorg laat zien wat de diëtist te bieden heeft in de langdurige zorg. Denk hierbij aan het op professionele wijze behandelen en ondersteunen van cliënten, gericht op maximale keuzevrijheid en autonomie. Ook de samenwerking met en de ondersteuning van professionals en vrijwilligers in de zorg alsmede de advisering aan management en bestuur maken hier deel van uit. De diensten in deze wijzer sluiten aan op het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg zoals ontwikkeld door Zichtbare Zorg.

Dienstenwijzer Diëtetiek Ziekenhuizen
Deze dienstenwijzer (word of pdf) helpt je om met jouw management te praten over je inzet en jouw rol als diëtist, en is om die reden in managementtaal geschreven. Met deze teksten kun je je ideale positie vormgeven en bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw situatie/ organisatie.