logo NVD

Kennisagenda Diëtetiek

De kennisagenda is eind 2018 opgeleverd, en is een leidraad voor toekomstig onderzoek op het terrein van de diëtetiek. Dit is de eerste keer dat een dergelijke kennisagenda in Nederland ontwikkeld is. Ook in Europa is dit niet eerder aan de orde geweest.

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is nodig om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, gezondheidswinst te bereiken, kosteneffectiviteit aan te tonen en substitutiemogelijkheden in kaart te brengen. Om de behoefte aan dergelijk onderzoek op het terrein van de diëtetiek te bepalen heeft de NVD een inventarisatie gedaan naar kennishiaten binnen dit vakgebied. Bijna 200 kennishiaten laten zien dat er grote behoefte is aan diëtistisch onderzoek. Deze kennishiaten zijn verwerkt in 21 overkoepelende vragen binnen zeven categorieën.


De Kennisagenda zal gebruikt worden om de invulling van een leerstoel diëtetiek vorm te geven. Onderzoekers kunnen de kennisagenda gebruiken ter inspiratie en onderbouwing van hun subsidieaanvraag. Ook kan de kennisagenda ideeën genereren voor onderwerpen voor onderzoeksstages door studenten Voeding en Diëtetiek.

Ga naar de Kennisagenda Diëtetiek