logo NVD

Netwerk DGO

De Vereniging Diëtisten Geriatrie en Ouderen is een door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) erkend specifiek kennisnetwerk. Ons doel is het ondersteunen van de ontwikkeling van de gespecialiseerde diëtetiek voor kwetsbare ouderen. Met ‘ouderen’ gaan wij niet alleen uit van de kalenderleeftijd, maar ook van de ‘biologische leeftijd’. De leden van DGO zijn diëtisten werkzaam in de geriatrie en ouderenzorg (diëtist GO).

Wat maakt de Diëtist Geriatrie en Ouderen uniek
De cliënt kan rekenen op een behandeling uitgaande van zijn of haar specifieke wensen (gezondheid en welzijn). Centraal staat dat de behandeling een positieve bijdrage levert aan de functionaliteit en de kwaliteit van leven van de cliënt. Waar mogelijk draagt de behandeling bij aan het verhogen van de autonomie van de cliënt en de participatie in de samenleving.
Dit alles vanuit een multidisciplinaire benadering.


Wat mag je van de DGO verwachten
De DGO behartigt de belangen van de diëtist GO als het gaat om vakinhoudelijke thema’s en/of het positioneren van de diëtist GO richting partners/beleidsmakers op nationaal niveau. Samenvattend gaat het om :

  • Het gezamenlijk werken aan een goede kwaliteit op het gebied van voeding in het algemeen, diëtetiek en leefstijl voor ouderen.

  • Het zichtbaar maken van de specifieke deskundigheid van de diëtist GO voor relevante externe partners, andere zorgaanbieders en (kwetsbare) ouderen.

  • Met als uiteindelijk doel dat de cliënt kan rekenen op een efficiënte behandeling van de diëtist GO, die (waar mogelijk) evidence based is.


Hoe werkt de DGO
De DGO is een nationaal platform (spin in het web) voor advies en consultatie. De leden zijn belangrijk bij de vakinhoudelijke ontwikkeling en de positionering van het eigen specialisme. Via de DGO kunnen de leden, (toekomstige) cliënten, professionals en/of zakelijke partners elkaar vinden en/of samenwerken.

De DGO faciliteert scholing voor de leden en stimuleert onderzoek op het gebied van voeding en diëtetiek.


De DGO werkt samen met de NVD als overkoepelende vereniging van diëtisten en anderen, zoals zorgaanbieders, verzekeraars, overheid, opleidingen en cliënten- en consumentenorganisaties. De samenwerking met zakelijke partners richt zich zowel op vakinhoudelijke onderwerpen als relevante ontwikkelingen ter ondersteuning van de behandeling.
Het bundelen van krachten staat hierbij centraal.

Wat verwacht de DGO van de leden
De leden zijn werkzaam in de ouderenzorg en proactief naar de vereniging DGO. Zij maken gebruik van alle beschikbare kennis en delen de eigen ervaringen met collega’s via het platform. Zij zijn bereid om mee te werken aan inhoudelijke discussies (werkgroepen) en/of het doen van onderzoek. Dit alles in het belang van de cliëntengroep en/of de beroepsgroep van de diëtist GO.

 

Diëtetiek in de geriatrie en ouderenzorg De diëtist GO onderscheidt pathologie en hieraan gerelateerde gezondheidsproblemen in termen van functies en anatomische eigenschappen. De diëtist GO bespreekt de mogelijkheden en beperkingen die de cliënt ervaart in het dagelijkse leven en eventuele participatieproblemen voor de sociaal-maatschappelijke omgeving ten aanzien van voeding.
De diëtistische behandeling ondersteunt op deze wijze, waar dat kan, de cliënt bij het zo lang mogelijk thuis wonen.
Specifiek wordt daarbij rekening gehouden met de afnemende mobiliteit en eventuele cognitieve functies door verouderingsaspecten.
De diëtist GO werkt met ouderen die verblijven in het ziekenhuis, verpleeghuis, in een woon-zorgcomplex of thuis wonen.
De behandeling is vaak een specialistisch onderdeel van een multidisciplinaire benadering.


www.diëtistgo.nl 

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.