logo NVD

Zorgmodule voeding

De Zorgmodule Voeding biedt een handvat om binnen de multidisciplinaire zorggroep goede afspraken over de te leveren voedingszorg te maken. De Zorgmodule Voeding is opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland.


Generieke zorgmodule

De Zorgmodule Voeding is een ziekteoverstijgende module en kan worden opgenomen in alle zorgstandaarden, waarin het aanleren van gezond of aangepast voedingsgedrag een onderdeel van de behandeling vormt. De ziektespecifieke invulling van of aanvulling op de inhoud van de Zorgmodule Voeding staat in de zorgstandaard waarvan de module onderdeel uit maakt.


4 zorgprofielen

In de Zorgmodule Voeding wordt uitgegaan van verschillende niveaus van zorg, stepped care. 
De module onderscheidt vier zorgprofielen;

  • Zelfmanagement

  • Algemeen voedingsadvies

  • Individuele dieetbehandeling

  • Gespecialiseerde dieetbehandeling


De zorgmodule is functioneel omschreven zoals vereist is volgens het model voor zorgstandaarden van het Co√∂rdinatieplatform Zorgstandaarden (maart 2010). Dit betekent dat de competenties behorende bij de verschillende profielen worden beschreven en niet de beoogde zorgverlener. 


Penvoerder

De Zorgmodule Voeding ( Amsterdam, december 2012) is een uitgave van een samengestelde ontwikkel- en onderhoudsgroep, welke tot eind 2012 onder leiding van het Partnerschap Overgewicht Nederland aan de ontwikkeling van de Zorgmodule Voeding heeft gewerkt. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Per 1 januari 2013 is het penvoerderschap ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Di√ętisten.

Juli 2015