logo NVD

Zorgstandaarden

Voeding speelt een belangrijke rol bij veel aandoeningen. We vaardigen dan ook regelmatig diëtisten af om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden.

Een diëtist is werkzaam als zorgverlener binnen de geïndiceerde preventie: een patiënt heeft risicofactoren maar is nog niet ziek. Daarnaast is een diëtist werkzaam binnen de zorggerelateerde preventie: een patiënt heeft een gediagnosticeerde ziekte.

Regelmatig vaardigen we diëtisten uit de Landelijke netwerken af om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en richtlijnen. Hieronder staat een overzicht aan van richtlijnen en zorgstandaarden waar diëtisten of waar we als vereniging bij betrokken zijn geweest. Al deze informatie valt binnen de geïndiceerde en zorggerelateerde preventie.


Aandoeningen en interventies waar diëtisten bij betrokken zijn
Artrose
Astma
CardioVasculair RisicoManagement, zie Hart- en Vaatziekten
COPD, zie Longziekten
CVA/TIA
Decubitus
Depressie
Diabetes
Diverticulitus
Guillain-Barré Syndroom
Hart- en Vaatziekten
Hartfalen, zie Hart- en Vaatziekten
HFE-hemochromatose
Ijzerstapelingsziekte
Irritable Bowel Syndrome
Koemelkallergie
Longziekten
Medicatie
Nierziekten
Oncologie
Ondervoeding
Osteoporose
Overgewicht & Obesitas
Parkinson
Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS)
Sonde
Spastische dikke darm, zie prikkelbaar darm syndroom
TIA
Voedselovergevoeligheid bij kinderen