logo NVD

Kosten Baten analyse diëtetiek, SEO economisch onderzoek


Het SEO Sociaal Economisch Onderzoek heeft twee onderzoeken uitgevoerd om te berekenen of en in welke mate de behandeling door een diëtist kosteneffectief is. 


In 2012 heeft de NVD onderzoek laten doen naar de groep patiënten met overgewicht en obesitas en comorbiditeit. zoals diabetes en hoge bloeddruk. Dit blijkt de grootste groep patiënten die de diëtist in de eerste lijn behandelt. In 2011 ging het om ongeveer 150.000 patiënten. De behandeling van deze groep patiënten levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug:
-  € 56,- in gezondheidswinst;
-  € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten;
-  € 4,- als productiviteitswinst.

 

 

    SEO heeft een tweede onderzoek uitgevoerd en de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker in het maag-darmstelsel of de longen, patiënten met hoofd-halskanker en voor oudere ziekenhuispatiënten in kaart gebracht. Voor elke euro die besteed wordt aan diëtetiek voor deze patiënten krijgt de maatschappij € 3,08-€ 22,60 (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), € 2,40-€ 4,50 (hoofd-halskanker) en € 1,20-€ 1,90 (ondervoede oudere ziekenhuis-patiënten) terug. Indien alle ondervoede patiënten behandeld worden, dan zijn de totale baten per jaar € 4 miljoen-€ 42 miljoen (kanker in maagdarmstelsel of longkanker), € 1,5 miljoen-€ 3,8 miljoen (hoofd-halskanker) en € 15 miljoen-€ 78 miljoen (oudere ziekenhuispatiënten).

 

september 2016