logo NVD

Ondervoede patiënten in het ziekenhuis

Dit onderzoek becijfert de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker in het maag-darmstelsel of de longen, patiënten met hoofd-halskanker en voor oudere ziekenhuispatiënten. Voor elke euro die besteed wordt aan diëtetiek voor deze patiënten krijgt de maatschappij € 3,08-€ 22,60 (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), € 2,40-€ 4,50 (hoofd-halskanker) en € 1,20-€ 1,90 (ondervoede oudere ziekenhuis-patiënten) terug. Indien alle ondervoede patiënten behandeld worden, dan zijn de totale baten per jaar € 4 miljoen-€ 42 miljoen (kanker in maagdarmstelsel of longkanker), € 1,5 miljoen-€ 3,8 miljoen (hoofd-halskanker) en € 15 miljoen-€ 78 miljoen (oudere ziekenhuispatiënten)

Aanleiding
Diëtisten in het ziekenhuis bieden een individuele dieetbehandeling aan onder anderen ondervoede patiënten. De bekostiging van een dieetbehandeling in het ziekenhuis staat echter onder druk. Daarom willen het Overleg Hoofden Diëtetiek Academische Ziekenhuizen (OHDAZ) en de NVD door middel van dit onderzoek de maatschappelijke waarde van hun werkzaamheden in beeld brengen. Dit rapport beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:
• Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker?
• Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede oudere zieken-huispatiënten?

 

Aanbeveling

De netto totale baten van diëtetiek bij ondervoede patiënten met kanker en ondervoede oudere ziekenhuispatiënten zijn positief, terwijl op korte termijn de individuele netto baten voor het ziekenhuis negatief zijn. Dat komt omdat het ziekenhuis de behandeling door de diëtist betaalt, terwijl de prijs van de DBC op korte termijn vaststaat en niet toeneemt omdat de diëtist
een behandeling levert. De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is daarom dat het systeem van vergoedingen zo ingericht dient te worden, dat ziekenhuizen ook een financiële prikkel hebben om diëtetiek aan te bieden.

 


augustus 2016