logo NVD

Welk meetinstrument gebruik jij?


Stan en Stefan, twee laatstejaarsstudenten van de opleiding Voeding & Diëtetiek aan de HAN  vroegen dit een half jaar geleden aan jullie via een Survey Monkey. Uit dit onderzoek kwam dat de enige gebruikte meetinstrumenten het meetlint (83%), de BIA (Bio-Impedantie Analyse) (81%), de handdynamometer (28%) en de huidplooimeter (10%) zijn. Ze willen de diëtisten die mee hebben gedaan graag bedanken. 

Het doel van het onderzoek was om erachter te komen welke meetinstrumenten eerstelijns diëtisten gebruiken om de lichaamssamenstelling bij cliënten te meten tijdens het antropometrisch onderzoek. Ook wilden de studenten de reden(en) te achterhalen voor de huidige keuze aan meetinstrumenten en in kaart te brengen welke barrières er zijn om geen gebruik te maken van meetinstrumenten.


Resultaten
In de periode van november tot en met december 2019 hebben 57 eerstelijns diëtisten de online enquête ingevuld. Binnen dit onderzoek is gebleken dat de enige gebruikte meetinstrumenten het meetlint (83%), de BIA (Bio-Impedantie Analyse) (81%), de handdynamometer (28%) en de huidplooimeter (10%) zijn. De overige vijf meetinstrumenten werden niet gebruikt, dit waren de MRI-scan, BOD POD, CT-scan, DEXA-scan en spierechografie.

De redenen voor het gebruiken van deze meetinstrumenten zijn voornamelijk:

  • Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om dit meetinstrument te gebruiken (41%)
  • Ik heb een positieve houding ten opzichte van het meetinstrument (37%) en
  • Ik ben overtuigd van de voordelen van het meetinstrument (35%).

De voornaamste barrières bij alle meetinstrumenten zijn:

  • Dit meetinstrument is te beperkt beschikbaar (46%)
  • Er is onvoldoende beschikbaarheid van protocollen en/of procedures (41%)
  • Ik heb te weinig ervaring met dit meetinstrument (54%) en
  • iI heb te weinig kennis van dit meetinstrument (49%).

Eén barrière springt eruit: ik heb te weinig ervaring met dit meetinstrument. Dit resultaat werd verwacht bij meetinstrumenten die niet gebruikt werden, zoals MRI, BOD-POD enz. Opvallend was dat dit ook een rol bleek te spelen bij de meer gangbare meetinstrumenten, zoals meetlint, BIA, huidplooimeter en handdynamometer

 

Conclusie

Dit onderzoek concludeert dat de meetinstrumenten die gebruikt worden in de eerstelijn het meetlint, de BIA, de handdynamometer en de huidplooimeter zijn. Er is verdiepend vervolgonderzoek nodig om per meetinstrument te bepalen waar de genoemde redenen en barrières vandaan komen.

< Terug naar NVD Nieuws van 7 juli 2020