logo NVD

Lidmaatschap studenten

Als je nog studeert en je bent in het bezit van een collegekaart, dan kun je je aanmelden als studentlid. 

Overzicht contributie in Euro's 2020
 Studenten Voeding en Diëtetiek aan de 6 hogescholen* €  50,00


Een lidmaatschap kan per kwartaal ingaan en loopt per kalenderjaar. Dit betekent dat je opzegging vóór 1 december bij ons binnen moet zijn. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van je opzegging. 

Aan de diverse lidmaatschappen zijn ook verschillende rechten toegekend. We hebben dat in een overzicht 'Soorten lidmaatschap met bijbehorende rechten ' bij elkaar gezet.

* Het studentenlidmaatschap (digitaal) gaat in per 1 september voor de vierjarige opleidingen. Voor eerstejaarsstudenten is het lidmaatschap 4 maanden (t/m december) gratis. Van het 2e tot en met het 4e studiejaar kost het digitale lidmaatschap €50,- per jaar. Dit bedrag wordt steeds begin van het jaar geïnd. Bij het aangaan van een digitaal lidmaatschap in september van het tweede en volgende opleidingsjaar, loopt het contributiejaar van september tot december het daarop volgende jaar. Je ontvangt dus 4 maanden gratis.

Voor eerstejaarsstudenten NTI (driejarige opleiding) is het lidmaatschap gratis tot en met december van het jaar waarin de opleiding gestart is. In het 2e en 3e studiejaar brengen wij voor het digitale lidmaatschap € 50 per jaar in rekening. Dit bedrag wordt steeds begin van het jaar geïnd.

Voor het afsluiten van een digitaal studentenlidmaatschap is automatisch incasso vereist.

 

** Naast informatie die je door de NVD wordt toegezonden, ontvang je regelmatig post van ‘derden’. Dit zijn commerciële of niet commerciële instellingen die het adressenbestand van de NVD kopen voor een mailing. Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kun je dat hieronder aangeven.


Lidmaatschap voor studenten

Velden met een * zijn verplicht.

Naam*

Voornaam*
Ongeldige invoer

Geslacht*
Ongeldige invoer

Straatnaam*
Ongeldige invoer

Huisnummer*
Ongeldige invoer

Postcode*
Ongeldige invoer

Plaatsnaam*
Ongeldige invoer

Telefoonnummer*
Ongeldige invoer

Emailadres*
Ongeldige invoer

Geboortedatum*
Ongeldige invoer

Geboorteplaats*
Ongeldige invoer

Start opleiding
Ongeldige invoer

Voeg je studentenkaart toe.*
Ongeldige invoer

Toestemming automatische incasso*
Ongeldige invoer

IBAN rekeningnummer*
Ongeldige invoer

Toestemming informatieverstrekking***
Ongeldige invoer

 

Door het aanvinken van onderstaande opties verklaar ik:

*
U moet aangeven de statuten en reglementen van de NVD te onderschrijven

*
U moet uw akkoord geven voor het gebruiken van uw persoonsgegevens volgens de privacyverklaring

Een lidmaatschap kan per kwartaal ingaan en loopt per kalenderjaar. Dit betekent dat je opzegging vóór 1 december bij ons binnen moet zijn. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van je opzegging.


maart 2020