logo NVD

MDL - Netwerk Diëtisten MDL (maag-, darm- en leverziekten)

Wij zijn een netwerk van diëtisten die werkzaam zijn op het gebied van voeding en maag-, darm- leverziekten (MDL). Doel is de diëtistische zorg voor MDL-patiënten te verbeteren door middel van wetenschappelijke onderbouwing.


Het netwerk bestaat uit een brede afspiegeling van het werkveld MDL en heeft veertig actieve leden uit diverse werkvelden, te weten academische, topklinische en algemene ziekenhuizen, eerstelijns of vrijgevestigde diëtisten en diëtisten werkzaam bij patiëntenverenigingen. Allen met ervaring en affiniteit op het gebied van de Maag-, Darm- en Leverzorg.

De bij het netwerk aangesloten diëtisten kenmerken zich door aandacht voor kwaliteit, wetenschappelijke inzichten en het leveren van zorg op maat. Het netwerk bestaat uit een aantal werkgroepen die zich allen bezighouden met een specifiek deelgebied van de MDL-diëtetiek. Deze werkgroepen zijn: IBS, Lactose-intolerantie, IBD, Coeliakie, Lever(falen), Pancreas(falen), MDL-oncologie, MDL-motiliteit, MDL chirurgie, Short bowel syndroom / intestinaal falen, Oesophagus/maag(falen)

Meer informatie: www.mdldietisten.nl.