logo NVD

VIE - Voedings Interventie Eetstoornissen

VIE (voedings Interventie Eetstoornissen):

  • landelijk netwerk

  • voor en door diëtisten

  • gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen

De VIE is een landelijk netwerk voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis. De belangrijkste doelstelling van de VIE is het bevorderen van de specifieke deskundigheid van de diëtist in het behandelen van cliënten met een eetstoornis. In breder verband wil de VIE de meerwaarde van diëtist in een multidisciplinaire behandeling van cliënten met een eetstoornis onder de aandacht brengen.


De VIE verzorgd verschillende activiteiten:

  • Verhogen van de kwaliteit van diëtistische zorg ten behoeve van patiënten met een eetstoornis door middel van advisering en het geven van voorlichting en scholing betreffende diverse eetstoornissen aan zowel patiënten, collegae als mede behandelaren;

  • Profilering diëtist in de behandeling bij eetstoornissen bevorderen;

  • Vergroten van eigen kennis en het uitwisselen van ervaringen over eetstoornissen;

  • Aanspreekpunt diëtisten en andere disciplines;

  • Opzet en up-to-date houden van een sociale kaart

 

Meer informatie:www.dietisten-eetstoornissen.nl