logo NVD

Wkkgz voor leden

Als lid van de NVD en werkzaam in de vrije vestiging krijg je per 1 januari 2017 bij een klacht ondersteuning van de verplichte klachtenfunctionaris en ben je aangesloten bij een geschillenregeling. Die ondersteuning neemt veel uit handen, maar niet alles.

Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de NVD gewerkt aan de instelling van een klachtenfunctionaris en een geschillenregeling; beiden zijn ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. NVD-leden die werkzaam zijn in de vrije vestiging kunnen hier tegen een laag tarief gebruik van maken, terwijl niet-leden hiervoor 175 euro gaan betalen.

Informatie voor NVD- leden

De ALV heeft op 7 november 2017 ingestemd met de verrekening van de kosten voor aansluiting bij de Klachten- en geschillenregeling (Wkkgz) voor diëtisten werkzaam in de vrije vestiging.

De aansluiting van leden werkzaam in de vrije vestiging bij de klachten- en geschillenregeling wordt jaarlijks achteraf op basis van reële kosten met de contributie verrekend onder deze leden. In 2019 bedraagt de bijdrage € 10,- (incl. BTW). Het is belangrijk dat de NVD op de hoogte is van jouw werkplek. Zorg er dus voor dat je via Mijn NVD de juiste werkgegevens doorgeeft zodat we je kunnen aanmelden bij het klachtenloket.


Meer weten?

Klik hier voor meer informatie en uitleg over de Wkkgz-verplichtingen, wat je zelf moet doen en welke hulp de NVD biedt.