logo NVD

Vergoedingenoverzicht NVD-contributie van bij de FBZ aangesloten cao's

Door inspanning van de FBZ kennen de volgende cao's een vergoeding op de contributie voor de beroepsvereniging. 

In dit document vind je de toelichting op onderstaande vergoedingen.

 

Vergoeding lidmaatschap

van een FBZ-vereniging 

Vergoeding Waar geregeld ?

Cao VVT 2016-2018

ja

Art. 7.3 en Hst. 13 VVT

Cao GGZ 2015-2017

 

ja

 

Hst. 11 H, art. 2 en 3 

Cao Gehandicaptenzorg 2016

ja

Oude cao art. 12:3 en art.9:10. 

Nieuwe cao nog niet gepubliceerd.

 

Cao Gezondheidscentra 2016

 

ja

Hst. 7.2.1

Hst. 10.3.3

Cao Jeugdzorg 2016

 

ja

Art. 8.17b

Cao Ziekenhuizen 2014-2016

ja

Art. 3.2.10

Cao UMC 2015-2017

 

  

Cao NU 2015-2016

Cao Onderzoeksinstellingen 2016

Cao Kraamzorg 2016-2017
(onderhandelaarsakkoord)

ja 

 

 

ja/nee

 

ja

ja

 

Art. 18:3, 1ste lid, art. 3.2.2. lid 8 en art. 15.9.1 lid 1 

 

Art. 5.4, 1ste lid, c

 

Bijlage 3, artikel 4.5

Art. 10 inhoudelijke cao afspraken
 

 
       

 februari 2017