logo NVD

Dossier regionalisatie

In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg is afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen. Dit is enorm belangrijk voor samenwerking in de regio tussen diëtisten in de eerste, tweede- en derdelijn, maar ook in de driehoek met de huisartsen, fysio en overige paramedici. Om dit te bereiken is een plan van aanpak geschreven. De NVD-commissie eerstelijn heeft het plan van aanpak beoordeeld.  

Eind 2020 hebben we een inventarisatie gemaakt van de genoemde voordelen van samenwerken, maar ook een opsomming van zaken waar men tegenaan loopt. Aandachtspunten die men heeft ervaren bij de realisatie van een samenwerkingsverband, maar ook de moeilijkheden bij de voortgang van de samenwerking op termijn. Hier vind je het overzicht van de voordelen en aandachtspunten tot nu toe.

De NVD heeft de ambitie om de samenwerking tussen paramedici in de regio te versterken. Het kost diëtisten veel tijd en energie om naast de gewone praktijkwerkzaamheden de paramedische samenwerking te realiseren. 
Debby Lautenbach gaat voor ons inventariseren wat er al gebeurt is en helpt mee bij het opzetten van de paramedische regio’s. Ben je al bezig met een regioverband, loop je vast, heb je ideeën of wil je goede voorbeeldendelen? Neem dan contact op met Debby: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP)

De Juiste Zorg op de Juiste Plek: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken.

De drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn:

  • (duurdere) zorg voorkomen
  • zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren 
  • zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten

 

Paramedisch platform Nederland (PPN)
De beroepsgroepen van de verenigingen van oefentherapie, huidtherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie staan samen sterk in het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Rondom de patiënt bestaan al vele multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De aanvlieghoek van PPN is net vanuit de andere kant; eerst op regioniveau verbondenheid tussen de verschillende disciplines en daarna dichterbij de patiënt.

 

PPN is in 2017 gestart met de werkgroep PPN regionaal, vanuit de idee dat de paramedische beroepsgroepen elkaar ook lokaal en regionaal kunnen versterken en samen meer kunnen bereiken. Hoe en op welke manier, dat moet nu concreet gaan worden. Dat doen we door het opzetten van een pilot in de regio Breda, met een afvaardiging van leden van de 5 paramedische beroepsgroepen.

 

Taskforce

Om de transitie naar integrale zorg te helpen bewerkstelligen is er in opdracht van VWS een taskforce opgericht ‘Zorg op de juiste plek’, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals en belanghebbende partijen. Prof. dr. Joost Dekker, hoogleraar paramedie, vertegenwoordigt de paramedische beroepsgroepen in deze taskforce en treedt op namens het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Lees meer hierover op de website van PPN.

Laatste nieuwsberichten