logo NVD

Al besproken met de zorgverzekeraar

 

Dit hebben wij al besproken met de zorgverzekeraars:

  • .de rol en meerwaarde van de dietist binnen de gezondheidzorg in het kader van ‘zinnige zorg’(betaalbaarheid/kwaliteit en toegankelijkheid);
  • ‘kwaliteit’: wat verstaan de zorgverzekeraars hieronder;
  • het kostenonderzoek (Paramedici breed) en de uitkomsten van het tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd door de NVD;
  • de prestaties ‘meekijkconsult ‘en ‘onderlinge dienstverlening’ waarbij wij een getoetst voorbeeld hebben ingebracht om te laten zien dat de prestatie hierop van toepassing is;
  • de concept overeenkomsten diëtetiek (indien aanwezig of prijsgegeven). Inhoudelijk besproken, tegen achtergrond bovenstaande punten. Wijzigingen zijn  voorgesteld.
  • ‘uniformering’ en ‘lastenverlichting’, wat kan de zorgverzekeraar nu al meenemen in de nieuwe overeenkomst.

Dossier zorgovereenkomsten diëtetiek

De eerste zorgovereenkomsten voor 2020 zijn binnen. Wij begrijpen dat het veel tjd kost om alle overeenkomsten door te nemen en dat je deze tijd veel liever besteedt aan jouw cliënten. Daarom hebben wij een overzicht voor jou gemaakt van de overeenkomsten waar wij al zicht op hebben. Waar leggen de zorgverzekeraars de nadruk op, wat valt op aan de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? 


Gesprekken zorgverzekeraars
Het nieuwe inkoopbeleid van de zorgverzekeraars heeft invloed op de zorgovereenkomsten. De NVD is daarom met alle (grote) zorgverzekeraars in gesprek gegaan en nam hierbij diëtisten uit de praktijk mee. In deze gesprekken maken we de zorgverzekeraars duidelijk maken wat beleid voor impact kan hebben op de praktijk.

Lees hier wat hebben wij al besproken hebben met de zorgverzekeraar

Nieuwe zorgovereenkomsten extramurale diëtetiek
Er zijn al enkele zorgovereenkomsten van zorgverzekeraars bekend gemaakt. De eerste was van Menzis. Met een aangekondigde tariefsverhoging van 15%. Dat was mooi nieuws en deelden wij dan ook graag met jullie.

De NVD krijgt geen tarieven te zien van de zorgverzekeraars, maar de tarieven die wij via andere kanalen binnen krijgen zetten wij ook in het overzicht. Het is een groeimodel, en wordt aangepast als er meer informatie beschikbaar is.

De NVD is niet aansprakelijk voor eventuele (type)fouten in dit document en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Nieuwsberichten

 

Achtergrondinformatie

Aanmelden afscheid Anja Evers

Lidnummer
Ongeldige invoer

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Ik ben aanwezig bij(*)
Ongeldige invoer

Aanmelden afscheidsreceptie Anja Evers

{rsform 47}

FBZ Rechtshulp

Val je als diëtist onder één van de cao’s die FBZ mede namens de NVD afsluit? Dan kun je vanaf 1 maart a.s. gebruikmaken van FBZ Rechtshulp. Het hoofdbestuur heeft besloten de kosten voor deze service in 2019 te betalen en in 2020 een definitief besluit te nemen over dit nieuwe aanbod. De leden op wie deze dienstverlening betrekking heeft krijgen persoonlijk bericht. 

 

Achtergrond

Tijdens de ALV in november 2018 is het besluit over aansluiting bij de individuele dienstverlening (verder: rechtshulp) van FBZ aangehouden. Er waren ongeveer evenveel voor- als tegenstemmers (30%) en ongeveer 40% onthoudingen.

We hebben toegezegd in 2019 bij de ALV terug te komen met een aangepast voorstel. Vooruitlopend daarop heeft het hoofdbestuur besloten met ingang van 1 maart 2019 de kosten voor het aanbieden van FBZRechtshulp te betalen. Op deze manier kunnen zowel de individuele leden als de NVD zelf ervaring opdoen met deze dienstverlening. Tijdens de ALV in 2019 zullen we dit onderwerp opnieuw agenderen. Dan hopen we met cijfers en opgedane ervaringen te kunnen onderbouwen waarom aansluiting tegen betaling in 2020 gerechtvaardigd is.

Voor wie?

Dit bestuursbesluit betekent dat de NVD de kosten voor FBZ rechtshulp vanaf 1 maart t/m 31 december 2019 te betalen voor die leden die onder een cao’s van FBZ vallen (tweedelijn). Deze kosten zijn € 10,- per jaar exclusief btw per lid per jaar.

Deskundige rechtshulp
Vanaf 1 maart kun je deskundig geholpen worden bij al je arbeidsvoorwaardelijke vragen. Of het nu gaat om de check van je arbeidsovereenkomst, een vraag over functiewaardering (FWG), een conflict bij je werkgever of hulp bij een dreigend ontslag. De juridische experts van FBZ Rechtshulp kennen jouw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander en kunnen snel voor je aan de slag. Je hebt recht op 10 uur gratis dienstverlening per kalenderjaar.

Komende tijd zullen we ontwikkelingen rondom FBZ Rechtshulp geregeld onder de aandacht brengen en interessante casussen delen.

Contact met FBZ Rechtshulp 
Vragen? Stel ze via: rechtshulp@fbz.nl Je krijgt snel antwoord. Dringend probleem? Neem direct contact op met FBZ Rechtshulp via 088 - 1344 111. FBZ Rechtshulp is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Lees hier de informatie op de website van FBZ:

Zie ook de flyer van FBZ

Subcategorieën