logo NVD

Aanmelden afscheidsreceptie Anja Evers

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Aanmelden afscheid Anja Evers

Lidnummer
Ongeldige invoer

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

E-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Ik ben aanwezig bij(*)
Ongeldige invoer

Toolkit Artsenwijzer Diëtetiek

 

Op de Dag van de Diëtist kun je aan iedereen in je omgeving laten zien wat je vak inhoudt! Dit jaar hebben we op 19 september de vernieuwde  Artsenwijzer Dietetiek gepresenteerd.

Wat kun je zelf  doen?

Werk je als diëtist in de eerste lijn? Dan kun je met de Artsenwijzer naar de huisartsen en POH’ers of (wijk)verpleegkundigen. Werk je in de tweede lijn? Dan kun je de Artsenwijzer onder de aandacht brengen van bijvoorbeeld specialisten, verpleegkundigen of paramedici.
 

cakejes

We hebben de meest haalbare en betaalbare PR-mogelijkheden voor jou uitgewerkt: 

 • Digitaal logo in jpg of pdf (bijvoorbeeld om zelf op petit fourtjes of gebakjes van HEMA te laten printen)
 • A5 ansichtkaart om uit te delen aan verwijzers (deze ontvang je ook in vijfvoud bij het NTVD in september). Op de achterkant kun je je eigen boodschap of gegevens plaatsen
 • Banners om je eigen e-mail of rapportage gedurende een bepaalde periode mee af te sluiten (zie instructie):
  • Banner met de tekst: Voeding? U hoeft er niet over na te denken
  • Banner met de tekst: Goede voedingszorg op het juiste moment!
 • A3 poster (deze kun je natuurlijk ook op A4 of ander formaat uitprinten)
 • Korte tekst (in Word) over de Artsenwijzer om naar je verwijzers te sturen
 • Uitgebreid artikel over de Artsenwijzer Diëtetiek om naar contacten/partners/pers te sturen
  • in Word (alleen tekst)
  • in pdf (opgemaakte versie)

 • Toolkit social media
  Vind jij het weleens moeilijk om een goede tweet te bedenken of een pakkend bericht op facebook te plaatsen? We hebben voor de Dag van de diëtist een aantal documenten gemaakt die je hierbij kunnen helpen:

 

Mis je iets of heb je vragen? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

FBZ Rechtshulp

Val je als diëtist onder één van de cao’s die FBZ mede namens de NVD afsluit? Dan kun je vanaf 1 maart a.s. gebruikmaken van FBZ Rechtshulp. Het hoofdbestuur heeft besloten de kosten voor deze service in 2019 te betalen en in 2020 een definitief besluit te nemen over dit nieuwe aanbod. De leden op wie deze dienstverlening betrekking heeft krijgen persoonlijk bericht. 

 

Achtergrond

Tijdens de ALV in november 2018 is het besluit over aansluiting bij de individuele dienstverlening (verder: rechtshulp) van FBZ aangehouden. Er waren ongeveer evenveel voor- als tegenstemmers (30%) en ongeveer 40% onthoudingen.

We hebben toegezegd in 2019 bij de ALV terug te komen met een aangepast voorstel. Vooruitlopend daarop heeft het hoofdbestuur besloten met ingang van 1 maart 2019 de kosten voor het aanbieden van FBZRechtshulp te betalen. Op deze manier kunnen zowel de individuele leden als de NVD zelf ervaring opdoen met deze dienstverlening. Tijdens de ALV in 2019 zullen we dit onderwerp opnieuw agenderen. Dan hopen we met cijfers en opgedane ervaringen te kunnen onderbouwen waarom aansluiting tegen betaling in 2020 gerechtvaardigd is.

Voor wie?

Dit bestuursbesluit betekent dat de NVD de kosten voor FBZ rechtshulp vanaf 1 maart t/m 31 december 2019 te betalen voor die leden die onder een cao’s van FBZ vallen (tweedelijn). Deze kosten zijn € 10,- per jaar exclusief btw per lid per jaar.

Deskundige rechtshulp
Vanaf 1 maart kun je deskundig geholpen worden bij al je arbeidsvoorwaardelijke vragen. Of het nu gaat om de check van je arbeidsovereenkomst, een vraag over functiewaardering (FWG), een conflict bij je werkgever of hulp bij een dreigend ontslag. De juridische experts van FBZ Rechtshulp kennen jouw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander en kunnen snel voor je aan de slag. Je hebt recht op 10 uur gratis dienstverlening per kalenderjaar.

Komende tijd zullen we ontwikkelingen rondom FBZ Rechtshulp geregeld onder de aandacht brengen en interessante casussen delen.

Contact met FBZ Rechtshulp 
Vragen? Stel ze via: rechtshulp@fbz.nl Je krijgt snel antwoord. Dringend probleem? Neem direct contact op met FBZ Rechtshulp via 088 - 1344 111. FBZ Rechtshulp is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Lees hier de informatie op de website van FBZ:

Zie ook de flyer van FBZ

Lid worden

Je kunt je als lid aanmelden als je in het bezit bent van het Nederlands diploma Diëtist òf het Nederlands diploma Diëtetiek òf een door het ministerie van VWS goedgekeurd buitenlands diëtistendiploma. Als je nog studeert en je bent in het bezit van een collegekaart, dan kun je je aanmelden als studentlid. Met een studentenlidmaatschap kun je een abonnement NTVD voor studentleden afsluiten.
Heb je belangstelling voor het diëtistenberoep maar geen Nederlands diploma Diëtist of Diëtetiek? Dan kun je belangstellend lid worden.

Overzicht contributie in Euro's % 2018 2019
 Studenten Voeding en Diëtetiek aan de 5 hogescholen*   €    50,00 €    50,00
 In het jaar van afstuderen  50% €  202,25 €  205,00
 Leden 1e jaar na afstuderen aan de opleiding V&D 60% €  242,70 €  246,00
 Leden 2e jaar na afstuderen aan de opleiding V&D 80% €  323,60 €  328,00
 Leden 3e jaar na afstuderen tot de AOW leeftijd
100% €  404,50 €  410,00
 Leden vanaf AOW leeftijd    60% €  242,70 €  246,00
 Belangstellende leden (geen diëtist)    120% €  485,40 €  492,00
 Buitenlandse leden                60% €  242,70 €  246,00
 Bijdrage belangenbehartiging FBZ**            €    25,00 €    25,00

 Bijdrage aansluiting Klachtenloket Paramedici*** 

  €    10,00 €    10,00
 Administratiekosten****                     

€    12,00 €    12,00
       


Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan per kwartaal ingaan. Het studentlidmaatschap* is hierop de uitzondering.

Aan de diverse lidmaatschappen zijn ook verschillende rechten toegekend. We hebben dat in een overzicht 'Soorten lidmaatschap met bijbehorende rechten ' bij elkaar gezet.

* Het studentenlidmaatschap (digitaal) gaat in per 1 september voor de vierjarige opleidingen. Voor eerstejaarsstudenten is het lidmaatschap 16 maanden (t/m december) gratis. Van het 2e tot en met het 4e studiejaar kost het digitale lidmaatschap € 50,- per jaar. Dit bedrag wordt steeds begin van het jaar geïnd. Bij het aangaan van een digitaal lidmaatschap in september van het tweede en volgende opleidingsjaar, loopt het contributiejaar van september tot december het daarop volgende jaar. Je ontvangt dus 4 maanden gratis.

Voor eerstejaarsstudenten NTI (driejarige opleiding) is het lidmaatschap gratis tot en met december van het jaar waarin de opleiding gestart is. In het 2e en 3e studiejaar brengen wij voor het digitale lidmaatschap € 50,-- per jaar in rekening. Dit bedrag wordt steeds begin van het jaar geïnd.

Voor het afsluiten van een digitaal studentenlidmaatschap is automatisch incasso vereist.

** Voor NVD-leden die werken in: algemeen ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (Ghz), verpleeg-/verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), gezondheidscentra, Universitair Medisch Centrum (UMC), en Nederlandse Universiteit (NU) hebben we een overeenkomst gesloten met FBZ voor collectieve sociaal-economische belangenbehartiging. Hiervoor betaal je € 25,00 per jaar. Daar staat tegenover dat je een deel van je contributie terug kunt vragen bij je werkgever.
Lees in deze factsheet wat de FBZ voor jou doet. 

Als je de contributie terug wilt vragen moet je dit zelf voor half november bij je werkgever aangeven. Hoe je dit doet en hoe het verrekend wordt kun je lezen in Wat staat er in uw cao over vergoeding van de verenigingscontributie? of bij de FAQ Contributievragen.

FBZ overlegt namens de NVD met werkgevers. Als NVD-lid geef je automatisch toestemming om je gegevens met FBZ te delen zodat zij jou hierover kunnen informeren.

 

*** Voor NVD-leden werkzaam in de vrije vestiging is collectieve aansluiting bij de Klachten- en geschillenregeling geregeld. Dit om te voldoen aan de wettelijke verplichting zoals die door de Wkkgz gesteld is.
Alle leden die paramedisch werkzaam zijn binnen de vrije vestiging moeten dit kenbaar maken via de werkgegevens van 'Mijn NVD'. Indien bij ons niet bekend is dat je werkzaam bent in de vrije vestiging, is jouw aansluiting bij het Klachtenloket Paramedici niet geregeld.
 

**** Voor termijnbetaling is automatische incasso verplicht. Daarvoor wordt €12,00 in rekening gebracht.

***** Naast informatie die je door de NVD wordt toegezonden, ontvang je regelmatig post van ‘derden’. Dit zijn commerciële of niet commerciële instellingen die het adressenbestand van de NVD kopen voor een mailing. Wil je op de hoogte gehouden worden, dan kun je dat hieronder aangeven.

Lid worden

Velden met een * zijn verplicht.

Naam*

Voornaam*
Ongeldige invoer

Geslacht*
Ongeldige invoer

Straatnaam*
Ongeldige invoer

Huisnummer*
Ongeldige invoer

Postcode*
Ongeldige invoer

Plaatsnaam*
Ongeldige invoer

Telefoonnummer*
Ongeldige invoer

Emailadres*
Ongeldige invoer

Geboortedatum*
Ongeldige invoer

Geboorteplaats*
Ongeldige invoer

Start opleiding (in geval van studentlid)
Ongeldige invoer

Voeg je diploma of opleidingsbewijs toe.*
Ongeldige invoer

Kwaliteitsregistratienummer (indien bekend)
Ongeldige invoer

Val je onder een CAO? ***
Ongeldige invoer

Zo ja, onder welke CAO?
Ongeldige invoer

Werk je binnen de vrije vestiging****
Ongeldige invoer

Termijnbetaling*****
Ongeldige invoer

Toestemming automatische incasso*****
Ongeldige invoer

IBAN rekeningnummer*
Ongeldige invoer

Toestemming informatieverstrekking******
Ongeldige invoer

Verwerking persoonsgegevens*

U moet uw akkoord geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.


juli 2018

Subcategorieën