logo NVD

Scholing: scholing Multidisciplinaire behandeling

Terug

Onderwerpvan de gevolgen van MS
AanbiederNieuwUnicum
Datum02-10-2018
Punten7,0
Websitehttp://www.nieuwunicum.nl/informatie/ms-scholing
Omschrijving

Op 8 maart en 2 oktober 2018 vindt de scholing Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS; van beperkingen naar mogelijkheden plaats.
Multiple sclerose: letterlijk en figuurlijk een zenuwslopende ziekte die het leven van uw patiënten op veel fronten beïnvloedt. Ze hebben uiteenlopende, vaak met elkaar samenhangende klachten, zoals spasticiteit, pijn, en extreme vermoeidheid. Bovendien zijn er problemen op het gebied van (ver)slikken, cognitie & stemming, communicatie, mobiliteit en darm- en blaaswerking.
Hoewel uitingsvorm en beloop van MS sterk kunnen verschillen, gaan de meeste mensen in de loop van de tijd achteruit. Als behandelaar wordt u steeds opnieuw geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid en een per patiënt uniek en wisselend beeld.
Wanneer rekening gehouden wordt met deze complexiteit is effectieve behandeling van de gevolgen van MS goed mogelijk. Naast uw eigen expertise op uw behandeldomein vullen wij deze kennis aan uit andere domeinen. Hierdoor optimaliseert u de behandelstrategie voor uw patiënt. Multidisciplinaire benadering staat centraal in deze scholing, met als vertrekpunt dat we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden en niet uitgaan van de beperkingen, want er is veel mogelijk in de behandeling van de gevolgen van MS!
Wat brengt deze eendaagse scholing u?
• U leert over de wisselwerking tussen verschillende functie- en gezondheidsdomeinen en hoe die uw behandeling kunnen beïnvloeden
• U krijgt concrete handvatten aangereikt die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van casuïstiek ervaart u welke (aanvullende) interventies u zelf kunt verrichten, welke interventies mogelijk zijn door andere behandeldisciplines en welke verwijsmogelijkheden er zijn.
• U volgt interactieve workshops gegeven door specialisten uit verschillende disciplines, die dagelijks zowel intramuraal als extramuraal mensen met MS behandelen, aangevuld met ervaringsverhalen van patiënten.
• Extra aandacht voor signalen die duiden op complexe problematiek, zodat u tijdig de juiste behandeling kan inzetten en verslechtering (zo veel mogelijk) kan voorkomen.
• Ruimte voor uw vragen en inbreng van eigen casuïstiek.
Waar: Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum
Cursusdatum: 8 maart en 2 oktober van 08.30 ontvangst – 17.30 uur
Locatie-adres: Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Kosten: € 350,- p.p. Wanneer u met 2 of meerdere personen uit één organisatie komt bedragen de kosten € 300,- p.p. (dit geldt bij gelijktijdige inschrijving en 1 factuuradres)
Diplomering: Accreditatie 7 punten
Doelgroep: Professionals werkzaam in verpleeghuizen, LG-instellingen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken. Gericht op: specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (neuro)psychologen, revalidatieartsen, (MS-)verpleegkundigen en maatschappelijk werk.

 

Voor meer informatie en inschrijving:
www.nieuwunicum.nl/informatie/ms-scholing