logo NVD

Scholing: Congres ‘Samen zorgen, beter zorgen in de eerste lijn’

Terug

OnderwerpCongres ‘Samen zorgen, beter zorgen in de eerste lijn’ U komt toch ook?
AanbiederWDH Midden Nederland
Datum16-01-2019
Punten6,0
Websitehttps://www.wdhmn.nl/nascholingen/informatie/1835/kwetsbaar-en-oud-nascholing-voor-zorgverleners-in-de-eerstelijn
Omschrijving

 

De dubbele vergrijzing vergt toenemend aandacht en tijd in de zorg.  Kwetsbare ouderen wonen, deels door eigen keuze, deels door gebrek aan alternatieven, langer thuis en zijn daardoor voor hun zorg afhankelijk van de zorgverleners in de eerste lijn. Samenwerking en afstemming van taken tussen deze zorgverleners is essentieel.  In het Pact voor Ouderenzorg dat in maart j.l. door 40 organisaties, o.a. door onze beroepsverenigingen,  is ondertekend wordt het belang hiervan duidelijk aangegeven.

 

In eerste instantie kost samenwerking een investering in tijd, maar later wordt deze investering dubbel en dwars terugbetaald, niet alleen in tijd, maar ook in kwaliteit en werkplezier. De congrescommissie heeft een aantal onderwerpen uitgekozen waarbij samenwerking binnen de eerste lijn voor de zorg een duidelijke meerwaarde heeft. De patiënt, de kwetsbare oudere, staat centraal en daarom hebben we voor de plenaire opening Hugo Borst uitgenodigd om vanuit patiënten-perspectief de zorg te belichten.