logo NVD

Scholing: Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

Terug

OnderwerpEvidence-Based Practice voor zorgprofessionals
AanbiederUMC Utrecht en Cochrane
Datum14-02-2019
Punten0,0
Websitehttp://portal.juliuscentrum.nl/
Omschrijving

Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals
Achtergrond
Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke onderzoeken en behandeling uitgevoerd moeten worden en over wel of niet doorverwijzen. Bij het nemen van een beslissing spelen meerdere factoren een rol. Allereerst is er de eigen expertise, daarnaast heeft de patiënt of cliënt een stem en hangt een en ander af van de beschikbare middelen (bijvoorbeeld geld en tijd). Om tot optimale zorg te komen, dienen beslissingen, naast deze drie factoren, ook te worden gebaseerd op wat er bekend is over een bepaalde behandeling of aandoening. Er worden continu nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Het integreren van deze evidence uit klinisch onderzoek maakt beslissingen ‘evidence based’.
Evidence-based practice (EBP) is het expliciet en afgewogen toepassen van de resultaten van goed wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk. Inmiddels is op allerlei terreinen veel evidence in de literatuur te vinden. Deze tweedaagse cursus is gericht op het zoeken, beoordelen en toepassen van deze evidence in de dagelijkse klinische praktijk.
Leerdoelen Doel van deze intensieve tweedaagse cursus is zorgprofessionals kennis te laten maken met EBP en ze EBP te leren toepassen in hun dagelijkse praktijk. Na afloop van de cursus is de deelnemer zelfstandig in staat tot:
1. het opstellen van een goed geformuleerde, beantwoordbare vraag voor therapeutische vraagstukken;
2. het opzoeken van de meest geschikte literatuur (evidence) om dergelijke vragen te beantwoorden;
3. het kritisch beoordelen van de gevonden literatuur;
4. het interpreteren van de resultaten van de gevonden literatuur en de toepassing ervan in de klinische praktijk of in een protocol/richtlijn.
Doelgroep De cursus is bestemd voor iedere zorgprofessional (minimaal HBO-niveau) die zijn kennis over EBP wil aanscherpen en EBP in de praktijk wil brengen. De cursus is ook zeer geschikt voor docenten en praktijk-/stagebegeleiders van zorgprofessionals in opleiding.
Beginvereisten
Er zijn geen beginvereisten. Ter voorbereiding op de cursus wordt de cursisten gevraagd om enkele artikelen door te lezen.

zie verder de website: http://portal.juliuscentrum.nl/