logo NVD

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Wij geloven dat juiste voeding de basis is voor een gezonde Nederlandse samenleving. Wij helpen mensen om een goede leefstijl vol te houden of ondersteunen daar waar ziekte vraagt om aanpassingen. Dit doen wij vanuit wetenschappelijke onderbouwing en ervaring. Wij snappen de ingewikkelde relatie tussen voeding en ziekte en begrijpen dat ieder mens uniek is. Dat maakt ons vak zo interessant!

 

De NVD maakt zich sterk voor goede diëtetiek voor iedere Nederlander en komt op voor de belangen van alle diëtisten. We gaan en staan voor een samenleving waar iedereen toegang heeft tot gezonde voeding.

 

Word lid en help mee aan onze missie!

 

Per 1 juni 2021 is ons nieuwe logo:

 

Nieuws

Alles begint bij voeding

Op 28 mei hebben wij een brief naar de informateur en onderhandelaars gestuurd. Hierin vragen wij om preventie en substitutie in het zorgstelsel hoog op de agenda te zetten. Wij vinden dat preventie en substitutie van zorg expliciet moet worden meegenomen in het te sluiten regeerakkoord, want de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk.

NVD geeft input op Dialoognota Ouder Worden 2020 - 2040

Voeding speelt een cruciale rol bij vitaal ouder worden. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft input gegeven op de VWS Dialoognota Ouder Worden in 2020 – 2040.  In onze position paper geven we aan waarom voeding zo belangrijk is.

Ook beschrijven we de rol van diëtist, als adviseur, ondersteuner of zorgverlener in deze levensfase en hoe we samenwerking met alle partijen, maar vooral ouderen zelf, willen vormgeven de komende jaren.

Wetenschappelijk onderzoek voor herstelzorg patiënten wenselijk, maar niet verplichtend

Patiënten die herstellen van COVID-19 en een beroep doen op de herstelzorgregeling, zijn niet verplicht om in het onderzoek dat naar de paramedische herstelzorg gedaan wordt, vragenlijsten in te vullen als zij dat niet kunnen of willen. Wel moeten patiënten ermee instemmen dat hun behandelgegevens, zoals standaard verzameld door hun behandelaar, anoniem worden gebruikt voor het onderzoek.

Dossiers

Corona

Patiëntenzorg, voedingsbeleid en herstelzorg bij COVID-19

 

GLI-Helpdesk
Algemeen, tarieven, interventies, samenwerking, stappenplan en aantekening leefstijlcoach

Regionalisatie

Juiste Zorg op de Juiste Plek, regionalisatie, samenwerking

 

NVD-visietraject 'de diëtist in 2030'

In het visietraject gaan we samen nadenken over onze rol en betekenis

 

Meer uren kinderdiëtetiek

Achtergrond, VWS, knelpunten, factsheet, praktijkverhalen

 

Zorgovereenkomsten diëtetiek

Tarieven, contracten, werkagenda Diëtetiek


Uitgebreid zoeken