logo NVD

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Wij geloven dat juiste voeding de basis is voor een gezonde Nederlandse samenleving. Wij helpen mensen om een goede leefstijl vol te houden of ondersteunen daar waar ziekte vraagt om aanpassingen. Dit doen wij vanuit wetenschappelijke onderbouwing en ervaring. Wij snappen de ingewikkelde relatie tussen voeding en ziekte en begrijpen dat ieder mens uniek is. Dat maakt ons vak zo interessant!

 

De NVD maakt zich sterk voor goede diëtetiek voor iedere Nederlander en komt op voor de belangen van alle diëtisten. We gaan en staan voor een samenleving waar iedereen toegang heeft tot gezonde voeding.

 

Word lid en help mee aan onze missie!

Nieuws

Zorg van de Toekomst is al begonnen

In ons position paper lees je onze beleidsaanbevelingen op de VWS-discussienota 'Zorg voor de Toekomst', waar de contouren voor toekomstig beleid worden geschetst. Als NVD zijn wij zelf al begonnen met het implementeren van preventie én het bijdragen aan substitutie van zorg: speerpunten van de NVD. We werken toe naar meer structurele samenwerkingen met verschillende organisaties. 

Nieuwe richtlijn voor het uitwisselen van patiëntgegevens

Welke patiëntgegevens wisselen een arts en paramedicus met elkaar uit en op welk moment? Dit staat nu beschreven in de nieuwe richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (HASP-paramedicus). Deze richtlijn is afgeleid van de richtlijn Informatie-uitwisseling Huisarts en Specialist (HASP) die al uitgebreid wordt toegepast.

Vertel ons verhaal met de NVD-mediaprijs

Om de impact van de diëtetiek en de rol van de diëtist in onze samenleving te onderstrepen, schrijft de NVD een mediaprijs uit van €15.000. Vanaf 1 december kunnen diëtisten, auteurs of mediamakers, of iedereen die onze missie ondersteunt, een voorstel indienen voor een boek, een documentaire, een film, een artikelen reeks, een digitaal platform, een app of een andere (audio) visuele, digitale  of tekstuele productie.

Dossiers

Corona

Patiëntenzorg, voedingsbeleid en herstelzorg bij COVID-19

 

GLI-Helpdesk
Algemeen, tarieven, interventies, samenwerking, stappenplan en aantekening leefstijlcoach

Regionalisatie

Juiste Zorg op de Juiste Plek, regionalisatie, samenwerking

 

NVD-visietraject 'de diëtist in 2030'

In het visietraject gaan we samen nadenken over onze rol en betekenis

 

Meer uren kinderdiëtetiek

Achtergrond, VWS, knelpunten, factsheet, praktijkverhalen

 

Zorgovereenkomsten diëtetiek

Tarieven, contracten, werkagenda Diëtetiek


Uitgebreid zoeken