logo NVD

Klachtenregeling Paramedici

Met ingang van dit jaar neemt de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici de uitvoering van de Klachtenregeling Paramedici als dienstverlening voor haar rekening.


Zij leveren ondersteuning voor de klachtencommissie, en leveren een klachtenfunctionaris en secretariële ondersteuning.

De NVD heeft zich aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Dit is een regeling voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn, die niet onder een andere klachtenregeling vallen, en de volgende doelstellingen heeft:

  • Het bereiken van een bevredigende oplossing voor klager en zorgaanbieder

  • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door paramedische beroepsbeoefenaren


Wilt u als patiënt/cliënt een klacht indienen over uw diëtist? Dan kunt u dat doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.

In de bijlage vindt u informatie over de wijze waarop de Klachtenregeling Paramedici is ingericht.

Daarnaast is op 1 januari 2016 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorg ingegaan.

 

september 2016