logo NVD

Opleiding Voeding en Diëtetiek

In Nederland zijn zes (door NVAO geaccrediteerde) HBO- opleidingen Voeding & Diëtetiek:

Beschermde titel
De titel 'diëtist' is wettelijk beschermd. Alleen zorgprofessionals met een diploma 'diëtist' van één van bovengenoemde erkende opleidingen mogen deze titel gebruiken en kunnen zich registreren in het Kwaliteitsregister ParamediciKwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici is door steeds meer zorgverzekeraars vereist bij contractering. 

Niet erkende opleidingen
De NVD hecht aan kwalitatief goede diëtisten. Dat begint bij de opleiding. Wij verlangen dan ook dat er sprake is van borging van kwaliteit van de opleiding. Voor de NVD betekent dit dat de opleiding (Hogescholen of andere instituten) erkend moet zijn volgens nationale en internationale normen. Voor de Nederlandse opleidingen is dat de NVAO accreditatie. Tevens hanteren we de internationale standaarden van het ICDA (International Confederation of Dietetic Associations)en EFAD (European Federation of the Associations of Dietitians) als minimale uitgangspunt. Op dit moment voldoen alleen de bovengenoemde opleidingen aan de kwalificaties. Wij ontraden praktijken of instellingen om mee te werken aan stageplaatsen van niet erkende opleidingen.

 

februari 2019